©

Verenigde Protestantse Kerk Leuven

Copyright

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site en alle onderliggende pagina’s aantreft bij

VPK Leuven en/of vermelde rechtmatige eigenaars/auteurs.


Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door VPK Leuven of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.


Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload op een hard-disk of geprint, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, de informatie niet gewijzigd wordt, de volgende Copyright-tekst in elke kopij aanwezig is: “© Copyright VPK Leuven”.


Copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten mogen niet worden verwijderd en de informatie mag niet worden gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.


VPK Leuven voert het beheer over de pagina’s op deze website, het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd.

De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Kerkdienst

Mariakapel

Matadilaan 6

3001 Heverlee

Zondag om 10:00 uur


Routebeschrijving


Postadres

VPK Leuven

Matadilaan 6

3001 Heverlee


Predikant

Ernst Veen

Webdesign Freddy Verhoeven ©