Privacy

Verenigde Protestantse Kerk Leuven

Privacy

Het privacy beleid van de Verenigde Protestantse Kerk Leuven (VPKL) preciseert de manier waarop de verzamelde gegevens gebruikt en beschermd worden. 


 • Naam van de gegevensverantwoordelijke:

- Aangestelde verantwoordelijke, Ernst Veen.


 • De VPKL verzamelt enkel persoonlijke gegevens die haar rechtstreeks gecommuniceerd worden.

Deze gegevens worden verzameld met het oog op het correct verwezenlijken van haar opdrachten, maar ook voor de verspreiding van informatie binnen de kerk.


 • De verzamelde gegevens bevatten o.a. de volgende informatie: naam, voornaam, adres, email, telefoonnummer en functie binnen de kerk.


 • In het kader van een kerkbrief biedt de VPKL de mogelijkheid om zich uit te schrijven en zich van de database te verwijderen, dit kan op simpel verzoek gericht aan de verantwoordelijke uitgever vermeld op de kerkbrief.

De hiervoor verzamelde gegevens bevatten naam, voornaam, adres en/of e-mailadres.


 • De contactformulieren op de website worden in de vorm van een e-mail bezorgd aan de persoon/personen waar ze aan gericht worden en de gegevens worden enkel gebruikt om te reageren op de vraag/melding van de persoon die ze invult.


 • De website is niet voorzien van enige cookies of tracking van persoonlijke gegevens.


 • Bij georganiseerde evenementen en speciale gelegenheden kan het noodzakelijk zijn om zich vooraf in te schrijven, de verstrekte gegevens worden enkel voor dat doeleinde gebruikt en nadien niet verder bewaard.


 • Foto’s of video’s kunnen worden genomen tijdens georganiseerde evenementen en speciale gelegenheden, door vrijwillige deelname aan deze activiteiten geven de deelnemers toelating dat zij in beeld kunnen worden gebracht en dat deze beelden kunnen gebruikt worden voor verspreiding binnen de VPKL, via de website en/of Facebookpagina van de VPKL of via de media (o.a. tv-opnames en/of kerkbrief).

Eenieder behoudt het recht voorafgaandelijk aan te geven niet (herkenbaar) in beeld te willen komen en wordt dan ook gevraagd afstand te houden van (groeps)opnames.


 • De VPKL communiceert nooit de gegevens aan derden, uitgezonderd de gegevens van de leden van de Kerkenraad en Raad van Bestuur met het oog te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om de goede werking ervan te garanderen.


 • De VPKL communiceert de strikt noodzakelijke gegevens enkel aan structuren verbonden aan de kerk en overheden die duidelijk bepaald zijn.


 • Elke persoon die zijn gegevens aan de Verenigde Protestantse Kerk Leuven (VPKL) heeft gecommuniceerd, heeft de volgende rechten:

- Recht op informatie en toegang van zijn gegevens.

- Recht om foute gegevens te laten verbeteren.

- Recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen of beperken.

Kerkdienst

Mariakapel

Matadilaan 6

3001 Heverlee

Zondag om 10:00 uur


Routebeschrijving


Postadres

VPK Leuven

Matadilaan 6

3001 Heverlee


Predikant

Ernst Veen

Webdesign Freddy Verhoeven ©